piątek, 20 lipca 2018

baner
Twoja pozycja:   Start
large small default
RAZEM skuteczniej i bezpieczniej

Film podsumowujcy projekt


Projekt "RAZEM skuteczniej i bezpieczniej" dobieg koca. Serdecznie dzikujemy wszystkim osobom zaangaowanym wjego realizacj.

Skadamy serdeczne podzikowania Wszystkim, ktrzy podczas realizacji projektu aktywnie uczestniczyli wpodejmowanych przez nas dziaaniach, wspierali nas, aprzede wszystkim aktywnie angaowali si w realizacj zada.

yczymy wszelkiej pomylnoci.Zarzd projektu
"RAZEM skuteczniej i bezpieczniej"


Projekt RAZEM skuteczniej i bezpieczniej zosta opracowany w ramach Priorytetu VII: Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.2. Przeciwdziaanie wykluczeniu iwzmocnienie sektora ekonomii spoecznej, Poddziaanie 7.2.2: Wsparcie ekonomii spoecznej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013. Jest skierowany do osb fizycznych i podmiotw ekonomii spoecznej, zainteresowanych dziaaniami w obszarze ekonomii spolecznej. S to osoby, ktre nie posiadaj wiedzy na temat dziaa w obrbie tego sektora gospodarki lub ich wiedza jest niepena. Wanym elementem jest wyposaenie Uczestnikw w wiedz i konkretne narzdzia pracy, ktre uatwi dziaania, ukierunkowane na rozwj spoeczestwa, jego integracj i aktywizacj.


Celem projektu jest wzmocnienie i rozwj ekonomii spoecznej na obszarze miast: Chem, Krasnystaw, Wodawa i powiatw: chemskiego, krasnostawskiego i wodawskiego, poprzez promocj idei ekonomii spoecznej, budowanie potencjau kompetencyjnego pracownikw tego sektora oraz ksztacenie i doskonalenie umiejtnoci osb, ktre s zainteresowane prowadzeniem dziaalnoci w obszarze ekonomii spoecznej.

Cele szczegowe:
a) promocja ES na obszarze objtym projektem;
b) popularyzacja ES wrd osb fizycznych, zainteresowanych dziaaniami wobszarze ES;
c) motywowanie osb fizycznych do podejmowania dziaalnoci w obszarze ES
d) systematyczne wsparcie dziaa PES za porednictwem usug wiadczonych przez IPS;
e) aktywizacja PES wzakresie tworzenia i funkcjonowania partnerstw lokalnych, integracji spoecznej;
f) ukazanie PES jako uytecznego sposobu aktywizacji, integracji spoecznej izawodowej oraz zatrudnienia osb wykluczonych spoecznie;
g) nabycie wiedzy i umiejtnoci praktycznych zzakresu zakadania iprowadzenia dziaalnoci w sektorze ES;
h) wzrost wiedzy i umiejtnoci PES zzakresu prowadzenia ipromocji dziaalnoci.

tawa.pl

Projekt realizuje Chemski Orodek TAWA w partnerstwie zeStowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Spoecznych przy SKOK WISA w Chemie iPowiatowym Urzdem Pracy w ChemieWany link: efs.gov.pl